Bezpieczenstwo techniczne bhp

Unia Europejska w poprzednim okresie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w interesach. Najczęściej do takich zdarzeń dochodziło w częściach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W kierunku ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady pracowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które utrzymywane są przez dobrze dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców i pracowników z prawymi regulacjami w ostatnim poziomie. Ponadto wspomagają zakłady pracy w postaci doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia też w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy człowiek świadomy jest zagrożenia. Nabywa i umiejętności reagowania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza też inne oznakowania urządzeń używanych w okolicach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie informacji “nowego podejścia”. Zasady te znaczą że produkt wypuszczony do celu jest ubezpieczony w użytkowaniu również nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli więc producent chce umieścić symbol CE na produkcie, musi dokonać te trzy ważne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt przeznaczony do użytku musi mieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten dodatkowy symbol to dodatkowe oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane jest do narzędzi oraz układów ochronnych i ich cesze i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” określa się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z nowych części w jakich stanowi ryzyko eksplozji.